WWW.KHALIDAD.SE

 

STUCKATUR

Stuckatur är ett naturvänligt material bestående av gips och vatten.

 

 

 

Stuckatur är ett naturvänligt material bestående av gips och vatten. Stuckatur används främst för dekoration av interiör och exteriör, några exempel är;

 

               • Taktrosetter

               • Plafonder

               • Taklister

               • Överstycken

               • Dekrement

               • Konsoler

               • Kupoler

               • Kornnischer

               • Bågar och cirklar

 

Tekniken ornament blomstrade mest under 1800-talet, men i modern tid, har den gjutna gipsen varit viktigt i till exempel ljudisolering, värmeförsegling och trimning.

 

Gips är ett av de äldsta material som används i byggandet. Den spreds av araberna i huvudsak. Från sjuttonhundratalet blev gipsarbete utbrett i konstruktionen och man började genomföra vetenskapliga studier av materialet och processen för uttorkning.

 

Stuckatur är ett naturvänligt material bestående av gips och vatten. Stuckatur används främst för dekoration av interiör och exteriör, några exempel

 

Detta gör vi:

               • Beredning av omfattningen och organisering av små och stora arbeten

               • Mätning av material och skapande av arbetsplan

               • Montering och demontering av byggnadsställningar

               • Blanda gips

               • Modellering av prydnads paneler, lister, tak, lister, paneler, trombocyter, etc.

               • Modellering reliefer

               • Tillämpning av beläggningar, smörjmedel, latex, silikon och lim

               • Placering av lister, takrosetter, bågar, prydnadsföremål etc

               • Reparation av gips, stuckaturer, taklister etc.

 

Taklist | Lister och Taklister i Sverige gipsstuckaturer.se

 

SOCIAL MEDIA

Facebook

 Instagram

Youtube

www.khalidad.se - Copyright © 2016 in Stockholm - Sweden

KONTAKT

073 8970 021

khalidadelkhoungui@gmail.com

www.khalidad.se